Onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit

Onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit

Op het gebied van intern onderzoek binnen het bedrijf heeft Bedrijfsrecherche Nederland een jarenlange ervaring opgebouwd. Sinds 1992 doen onze security consultants onderzoek naar alle denkbare criminaliteitsvormen. Hierbij kan men denken aan;

 •  vermogensdelicten (waaronder diefstal,verduistering en fraude)
 • geweldsdelicten (waaronder agressie op de werkvloer, mishandeling)
 • computerfraude (waaronder onrechtmatig gebruik bedrijfsgegevens)
 • zedendelicten (waaronder seksuele intimidatie/ intimiteiten)
 • ongewenste omgangsvormen (waaronder intimidatie, belediging)
 • etc.

Uit ervaring moeten wij helaas zeggen dat elk bedrijf vroeg of laat wordt geconfronteerd met interne criminaliteit. Dergelijke feiten maken een ernstige inbreuk op het vertrouwen. Een beslissing om een onderzoek naar deze feiten te laten uitvoeren door een derde partij is niet altijd makkelijk. Echter door een objectief onderzoek te laten verrichten, waarin de onderzoekers geen emotionele betrokkenheid hebben, staat u objectiever in dit proces.

Onze onderzoekers bezitten een grondige vakkennis en zullen binnen de grenzen van de wetgeving rechercheren. Bedrijfsrecherche Nederland heeft sinds 1 oktober 1992 een ministeriele vergunning onder nummer POB 211.

Aan een intern onderzoek gaat altijd een intake gesprek vooraf waarin we met u de casus doornemen en de te volgen onderzoekslijnen bespreken. Het onderzoek kan bestaan uit;

 • Administratief onderzoek
 • Digitaal forensisch onderzoek
 • Het houden van interviews
 • Observatie
 • met behulp van (verborgen) camera’s
 • met behulp van observanten
Voor meer informatie over dit onderwerp en tarieven belt u met onze helpdesk 0342 – 477040 of stuurt u ons een mail.

Gelijk meer informatie aanvragen over onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.