Onderzoek naleving concurrentiebeding/ Relatiebedrog / Geheimhoudingsbedrog

Onderzoek naleving concurrentiebeding/ relatiebedrog/ geheimhoudingsbedrog

De genoemde bedingen worden door u opgenomen in het arbeidscontract om uw bedrijfsbelangen te beschermen en er zeker van te zijn dat vertrouwelijke informatie geheim blijft. Door deze bedingen op te nemen in het contract hoopt u dat de bedrijfsvertrouwelijke informatie binnen het bedrijf blijft. Het blijkt in de praktijk echter dat een dergelijk beding regelmatig niet wordt nageleefd. Dit kan zowel door een werknemer alsook een ex-werknemer worden gedaan en kan voor uw bedrijf grote gevolgen hebben. Onderschat hierbij ook niet het risico van de stageloper binnen uw bedrijf.

Onderzoeken naar het niet naleven van de genoemde bedingen vergen om deze reden een gedegen en goed onderbouwd rechercheonderzoek. Reden waarom wij tijdens een dergelijk onderzoek meerdere disciplines inzetten.

Aan een onderzoek gaat altijd een intake gesprek vooraf waarin we met u de casus doornemen en de te volgen onderzoekslijnen bespreken. Het onderzoek kan bestaan uit;

  • Administratief onderzoek
  • Digitaal forensisch onderzoek
  • Het houden van interviews
  • Observatie
  • met behulp van (verborgen) camera’s
  • met behulp van observanten

Voor meer informatie over dit onderwerp en tarieven belt u met onze helpdesk 0342 – 477040 of stuurt u ons een mail.

Gelijk meer informatie aanvragen over onderzoek naleving concurrentiebeding/ relatiebedrog/ geheimhoudingsbedrog

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.