Recherchetechnisch Onderzoek

Home / Diensten / Security Consulting / Recherchetechnisch Onderzoek

Recherchetechnisch Onderzoek

Steeds vaker wordt in de beveiligingsbranche gebruik gemaakt van hoogwaardige technische ondersteuning, zoals onder andere beveiligingscamera’s, observatiecamera’s en de seinpostkoffer. BN heeft als onderzoeks- en adviesbureau een afdeling ‘facilitaire ondersteuning’ opgericht.

Nadat een intake-gesprek met een ondernemer heeft plaatsgevonden, wordt vooraf vastgesteld van welke recherchetechnische hulpmiddelen eventueel gebruik gemaakt kan gaan worden. Vanzelfsprekend is dit veelal afhankelijk van de criminaliteitsvorm, de mogelijkheden van het bedrijf en de lokatie waar eventuele apparatuur opgesteld moet worden.

De hedendaagse crimineel is uitermate inventief. Inbrekers worden dikwijls opgepakt in het bezit van een computerscanner en een fles PUR schuim om uw alarm vol te spuiten. In antwoord op de toenemende criminaliteit groeit ‘het spiedend oog’ in de misdaadbestrijding. BN maakt tijdens rechercheonderzoeken uitsluitend repressief gebruik van haar observatieapparatuur. Er dient dus altijd sprake te zijn van een dubieuze constatering, alvorens onze apparatuur wordt geplaatst.

Het installeren van observatiecamera’s als preventief middel gebeurt nimmer bij BN. Ons bureau heeft onlangs met succes een onderzoek afgerond naar de verdachte van diverse interne bedrijfsdiefstallen. Daarbij werd gebruik gemaakt van deze hoogwaardige observatieapparatuur. Uit portemonnees, jassen en bureaus van collega’s verdwenen regelmatig aanzienlijke geldbedragen. Hierop werd BN geconsulteerd.

Wij besloten om eerst diverse personeelsinterviews af te nemen. Nadat de interviews waren afgerond en op schrift gesteld, werden de verklaringen geanalyseerd. Aan de hand van een leidraad worden de hoofdzaken van de bijzaken gescheiden. Op een aantal elementaire punten vertoonde een van de geïnterviewde personeelsleden een geheel afwijkend beeld. Pas nadat deze bevinding was gedaan, werd besloten om recherchetechnische ondersteuning aan te wenden.

Door de betrokken technisch adviseur werd een zogenaamde ‘pin hole’ (minuscuul kleine camera) geïnstalleerd, welke werd gekoppeld aan een ‘time lapse’ recorder. De apparatuur werd vervolgens ingesteld op ‘auto reverse’, hetgeen betekent dat het opgenomen niet-relevante beeldmateriaal in de nachtelijke uren automatisch wordt gewist. Pas nadat vastgesteld was dat opnieuw uit een bureaulade geld was weggenomen, werden opnames bekeken.

Op de monitor was haarscherp de handeling van de dader, de datum en het tijdstip van het feit te zien. Ofschoon wij de dader niet geconfronteerd hebben met het belastend beeldmateriaal, was van enige ontkenning geen sprake.

Omdat het hier een bedrijf betrof met meer dan 60 kantoorvertrekken, zult u begrijpen dat BN nooit zo maar ergens een observatiecamera zal plaatsen. Er dient bij een repressief gebruik van observatiecamera’s altijd vooraf gerechercheerd te zijn op de identiteit van de mogelijke dader en zijn of haar dagelijkse patronen. Omdat in deze sprake is van uitermate kostbare apparatuur, dient het resultaat veelal zo spoedig mogelijk verkregen te worden. Belastend materiaal wordt in de regel ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever c.q. op verzoek vernietigd.

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.