Recherchetechnisch Onderzoek

Recherchetechnisch Onderzoek

In principe is rechercheren niets anders dan zogenaamd waarheidsvinding. Tijdens een onderzoek loopt de rechercheur een aantal recherchelijnen uit en legt de opgedane bevindingen vast in een dossier. In eerste instantie zul je moeten vaststellen welke recherchelijnen er zijn en daarbij zeker geen kansen laten liggen. Daarvan getuigt het navolgende artikel.

Een verontruste relatie belde met de mededeling dat een sealbag (éénmalig afsluitbaar geldzakje) met daarin de dagomzet uit de kluis was verdwenen en verlangde een onderzoek. De echtgenote van de opdrachtgever had zelf voor de bewuste storting zorggedragen. Echter daags na de storting vervoegde de geldtransporteur zich bij onze relatie en werd vastgesteld dat er een sealbag ontbrak in de kluis.

Vanzelfsprekend geeft dit de nodige onrust in de onderneming, zeker toen bij navraag bleek, dat niemand wist hoe de sealbag uit de kluis ontvreemd was. Wel werd al snel duidelijk dat een aantal vastgelegde procedures niet waren nageleefd. Hierop werd besloten onderzoek te verrichten bij de vuilafvoerder, omdat de ‘lege’ sealbag theoretisch bij het afval kon zijn gestopt. Dit bleek niet het geval te zijn. Hierop volgden personeelsinterviews met het management, teneinde dadergedragingen te bespeuren. Ook hiervan bleek totaal geen sprake te zijn. Dan maar een technisch onderzoek gelasten aan de kluis. Theoretisch zou het zelfs mogelijk kunnen zijn, dat de dader de sealbag uit wroeging toch maar had afgestort. Dit gebeurt echter maar zelden.

In aanwezigheid van de opdrachtgever en een medewerker van het waardetransportbedrijf werd de kluis geopend. In het compartiment van de kluis werd de sealbag tot ons aller spijt niet aangetroffen. Hierop besloot schrijver dezes nader onderzoek in te stellen aan het afstortmechanisme van de kluis. Met veel kunst en vliegwerk bereikte mijn arm vanuit het kluiscompartiment het afstortmechanisme.

In het mechanisme voelde ik iets dat overeenkwam met plastic, hetgeen in een kluis in de regel niet verwerkt wordt. Kort daarop trok ik de bewuste sealbag uit de kluis en kon de als gestolen beoordeelde omzet worden overgedragen aan onze relatie.

Er zijn van die momenten dat het recherchevak wel heel erg veel voldoening geeft!

REPORT ANONYMOUSLY?

Anonymous reporting was established in collaboration with (your) employer(s) and Bedrijfsrecherche Nederland B.V.